Webinar #2: Challenges in Waste Management at Facilities

 

In this Vietnamese webinar, you will learn more about hotspots and challenges in waste management at textile, apparel, and footwear facilities in Vietnam. You will also have the opportunity to know more about a project for closed-loop recycling EVA & rubber in Vietnam, the market for co-processing off textile & footwear waste, and challenges in processing textile waste for recycling with contributions by representatives from ETC, Greenstar and Mr. Trieu Tan Linh.

 

Trong phiên webinar này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về các “điểm nóng” và thách thức trong quản lý chất thải tại các nhà máy dệt may và da giày. Bạn cũng sẽ có cơ hội biết thêm về câu chuyện thử nghiệm tái chế khép kín EVA & cao su ở Việt Nam, thị trường đồng xử lý chất thải dệt may & da giày, và những thách thức trong xử lý chất thải dệt may phục vụ cho tái chế từ đại diện Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên môi trường ETC, Công Ty Môi Trường Green Star Việt Nam và Mr. Trieu Tan Linh.

Main presentation

Download

Closed-loop recycling – a case study

Download

Co-processing of textile & footwear waste in the South of Viet Nam

Download

Waste-to-energy

Download

Sharing on waste collection, separation, and recycling

Download