EN

Translation service disabled. Consent to activate.

Quần áo thân thiện với môi trường hơn? Các sáng kiến và công cụ về môi trường trong ngành dệt may châu Á

by Decent Work in Garment Supply Chains Asia Project last modified 2022-03-08T17:27:52+07:00
Executive Summary: Greener clothes? Environmental initiatives and tools in the garment sector in Asia

Download 3.3 - VN - Executive summaries 3 - Greener Clothes.pdf — 152.505859375 KB

0